Rijksoverheid logo

VPAS

In de voorzomer van 2010 gaf de Tweede Kamer zijn goedkeuring aan de Voorlopige PAS (VPAS). Daarin was op hoofdlijnen beschreven welke programmatische aanpak voor het stikstofprobleem ontwikkeld werd. In deze fase zijn de instrumenten ontwikkeld waarmee kan worden gewerkt aan natuurherstel én verantwoorde vergunningverlening.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook