Rijksoverheid logo

Prioritaire projecten

Hieronder vindt u meer informatie over de projecten die door het Rijk of de provincies zijn aangemerkt als projecten van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang.  

De prioritaire projectenlijst is een bijlage bij de Regeling natuurbescherming.

Projectkenmerken

Voor elk project op bovenstaande lijst is ontwikkelingsruimte gereserveerd. Voor de bepaling van de benodigde hoeveelheid ontwikkelingsruimte is rekening gehouden met de specifieke projectkenmerken van een project. Het gaat daarbij in ieder geval om de precieze locatie en de omvang van de stikstofuitstoot, maar bijvoorbeeld ook om de hoogte van de schoorsteen, in het geval van een fabriek.  

In de prioritaire projectenlijst is voor elk project van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegeven waar meer informatie over de projectkenmerken te vinden is. In de meeste gevallen vindt u deze op de hieronder genoemde locaties:

  • Projecten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn te vinden in het MIRT Overzicht.
  • Informatie over prioritaire projecten die als doel hebben de structurele erosie van de kust tegen te gaan, vindt u hier.
  • In het Hoogwaterbeschermingsprogramma projectenboek vindt u informatie over prioritaire projecten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.  

Voor meer informatie over de prioritaire projecten van de provincies en het ministerie van Defensie klik hier.

Meer informatie over de provinciale projecten in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vindt u hier.