Rijksoverheid logo

Planning

Wanneer Wat
Vanaf 10 januari 2015PAS ligt voor bij de Eerste- en Tweede Kamer
Meer informatie: Kamerbrief over voorleggen PAS en terinzagelegging
Medio Maart 2015
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de PAS, in het bijzonder over de ontvangen zienswijzen en de provinciale beleidsregels.
11 juni 2015
Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de PAS en de inwerkingtreding op 1 juli 2015.
1 juli 2015
PAS treedt in werking
9 september 2015
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de PAS
september 2015
Terinzagelegging partiële wijziging PAS n.a.v. actualisatie AERIUS Monitor
15 december 2015
Vaststelling en inwerkingtreding partiële wijziging
7 november t/m 18 december 2016
Terinzagelegging partiële wijziging PAS n.a.v. actualisatie AERIUS Monitor.
17 maart 2017

Inwerkingtreding van de wijziging.
Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook