Rijksoverheid logo

PAS-brochures

Bedrijvenfolder:

De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten.


Wilt u weten wat de PAS voor u betekent en hoe u ontwikkelruimte

en een vergunning aanvraagt zodra de PAS in werking is getreden? Lees dan de folder Programmatische Aanpak Stikstof voor bedrijven

PAS wijzer: Hoe werkt de PAS

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.


De PAS wijzer legt kort en bondig uit wat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is en hoe de PAS werkt. Ook AERIUS als rekeninstrument van de PAS komt aan bod.

De praktische uitwerking van de PAS in een gebied wordt geïllustreerd aan de hand van het Limburgse Natura 2000-gebied de Zeldersche Driessen.

Geen beschrijving

Geen beschrijving