Rijksoverheid logo

Nieuwsoverzicht

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

donderdag 13 juli 2017

Door de Staatssecretaris van Economische Zaken en namens de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangeboden voor inspraak.

Ontwikkelingen rondom het PAS

vrijdag 17 maart 2017

17 Maart is een mijlpaal voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS): de inwerkingtreding van de partiële herziening van het PAS, de release van de geactualiseerde AERIUS modules en de publicatie van de PAS-monitoringsrapportages.

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS van start

maandag 07 november 2016

Van 7 november 2016 tot en met 18 december 2016 ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof ter inzage.

Partiële herziening PAS op 15 december in werking

maandag 14 december 2015

Het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 is door de Staatssecretaris van Economische Zaken partieel herzien. Gedeputeerde Staten van de provincies hebben hiermee op 1 december ingestemd. Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Daarbij zijn de meest actuele gegevens over emissiefactoren en projecten verwerkt. Tevens is AERIUS Monitor aangepast naar aanleiding van onder andere adviezen uit reviews. De wijzigingen in AERIUS Monitor hebben nieuwe depositiecijfers tot gevolg. De actualisatie werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is. Ook de gebiedsanalyses en de passende beoordeling zi

Mededeling over de ruimte voor meldingen

vrijdag 03 juli 2015

Sinds de PAS 1 juli in werking is getreden wordt het instrument AERIUS al volop gebruikt om berekeningen uit te voeren en meldingen te doen. Zoals voorzien heeft dit ertoe geleid dat in enkele gebieden waar relatief weinig ontwikkelingsruimte beschikbaar was, de reservering voor de meldingen bijna is uitgeput (95%).

PAS per 1 juli van start

maandag 29 juni 2015

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies besloten. Het besluit is op 29 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

Definitief advies Commissie m.e.r.

maandag 15 juni 2015

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft een toetsingsadvies gegeven over het planmilieueffectrapport (MER) en de bijbehorende passende beoordeling die in het kader van de PAS zijn opgesteld.

Nieuwe website ‘PAS in uitvoering’ van start

donderdag 04 juni 2015

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) treedt op 1 juli in werking. Het PAS bureau zal de uitvoering van de PAS ondersteunen en heeft hiervoor de website ‘PAS in uitvoering’ gestart.

PAS op 15 juni dit jaar vastgesteld

donderdag 16 april 2015

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2 april afgesproken.

Kamerbrief over voorlopig advies Commissie MER

maandag 13 april 2015

Op 26 maart heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een voorlopig advies gepubliceerd over het planmilieueffectrapport (MER) en de bijbehorende passende beoordeling die in het kader van de PAS zijn opgesteld.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

 

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook