Rijksoverheid logo

Inspraak PAS

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 14 juli 2017 tot en met 7 september 2017. Alleen de gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof staan open voor inspraak.