Rijksoverheid logo

Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats

Ecologische onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op deze pagina’s zijn de herstelstrategieën samengebracht voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden, alsmede een algemene inleiding en een aantal achtergronddocumenten. De documenten worden aangeboden in de vorm van downloadbare pdf’s.

Inhoud

Inhoudsopgave Deel I, II en III

Deel I

Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen

Deel II

Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats
II.1 Stikstofgevoelige habitattypen
II.2 Stikstofgevoelige leefgebieden

Deel III

Landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën

Internationale review

Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats in Natura 2000
Evaluatie met aanbevelingen door een commissie van internationale deskundigen, met een wetenschappelijk oordeel over de inhoud het rapport 'Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats', met bijzondere aandacht voor de benutting van beschikbare kennis en de juiste vertaling hiervan in de voorgestelde maatregelen.

Achtergronddocumenten

  • Urgente maatregelen tot behoud van bedreigde typische soorten en vegetatietypen van de Habitatrichtlijn
  • De Landschapsecologische systeemanalyse