Rijksoverheid logo

Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats

Ecologische onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op deze pagina’s zijn de herstelstrategieën samengebracht voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden, alsmede een algemene inleiding en een aantal achtergronddocumenten. De documenten worden aangeboden in de vorm van downloadbare pdf’s.

Inhoud

Inhoudsopgave Deel I, II en III

Deel I

Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen

Deel II

Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige habitats
II.1 Stikstofgevoelige habitattypen
II.2 Stikstofgevoelige leefgebieden

Deel III

Landschapsecologische inbedding van de herstelstrategieën

Review herstelstrategieën

De herstelstrategieën voor habitattypen en leefgebieden zijn getoetst door een wetenschappelijke internationale reviewcommissie.

Achtergronddocumenten

  • Urgente maatregelen tot behoud van bedreigde typische soorten en vegetatietypen van de Habitatrichtlijn
  • De Landschapsecologische systeemanalyse