Rijksoverheid logo

Gebiedsfase

In het voorjaar en de zomer van 2011 brachten Rijk en provincies samen voor alle 133 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de perspectieven in beeld voor ecologie en ontwikkelingsruimte en welke kosten daarbij horen. Met andere woorden: kunnen er in alle gebieden herstelstrategieën worden opgesteld die voldoende uitzicht bieden op het halen van de instandhoudingsdoelen en stopzetten van achteruitgang van de kwaliteit van de habitats, wat zijn daarvan de kosten en ontstaat dan voldoende ontwikkelingsruimte om te voldoen aan de verwachte vraag, de ontwikkelingsbehoefte? In oktober 2011 werd deze gebiedsfase afgerond met een rapportage.

Deel deze pagina

Email Print Twitter Facebook