Rijksoverheid logo

Contact

Heeft u vragen over een terinzagelegging van het Programma Aanpak Stikstof?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl):
Telefoonnummer 088-0424242 (lokaal tarief).

Heeft u andere vragen over de PAS of AERIUS?
Dan kunt u zich wenden tot de helpdesk van het PAS-bureau