Website met ammoniakconcentraties in Natura 2000

woensdag 02 april 2014

Een nieuwe interactieve website geeft inzicht in de concentraties van ammoniak in Natura 2000 gebieden. Het RIVM meet deze concentraties sinds 2005 met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. Dit meetnet is een belangrijk onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Gebruikers van de website kunnen zien wat de jaargemiddelde concentratie van ammoniak in de verschillende gebieden is en hoe deze zich ontwikkelt. Ook kan de concentratie van ammoniak makkelijk worden vergeleken met andere gebieden en met de rest van Nederland. Extra informatie,  zoals terreinkenmerken, natuurtypering en ligging, helpt om de resultaten te interpreteren.

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

Het RIVM meet de maandgemiddelde luchtconcentraties van ammoniak in natuurgebieden met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). Het meetnet bestaat uit 300 meetpunten verdeeld over 60 Natura 2000-gebieden. Met het MAN bewaakt het RIVM de concentraties van ammoniak in de natuurgebieden en stelt trends vast. Ook wordt het meetnet gebruikt voor het ijken van de rekenkern van AERIUS, het rekeninstrument van de PAS.

Bezoek de website Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook