'Voorlichting Raad van State bevestigt systematiek PAS'

dinsdag 05 juni 2012

De Raad van State heeft commentaar geleverd op het concept voor de definitieve PAS dat door het ministerie van EL&I aan haar is voorgelegd. Op hoofdlijnen bevestigt de zogenaamde 'voorlichting' de juridische houdbaarheid van de systematiek van de PAS, schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Van een 'voorlichting' wordt gesproken omdat de Raad van State alleen van een advies spreekt als het gaat om commentaar op wetsvoorstellen of Algemene Maatregelen van Bestuur. Het concept-DPAS heeft die status niet.
'Het advies sterkt mij in de overtuiging,' schrijft de staatssecretaris, 'dat we na realisatie van aanpassingen met de PAS een aanpak hebben waarmee we juridisch houdbare vergunningen kunnen verstrekken.' Als de aanbevelingen van de Raad van State in acht worden genomen kan de PAS voldoen aan de randvoorwaarden van de Habitatrichtlijn, aldus de brief. Die aanbevelingen maken echter wel aanpassingen in het systeem nodig, en een aangepaste planning. Zo stelt de Raad vast dat de gebieden onderdeel van de PAS moeten zijn om van een juridisch houdbare en toepasbare PAS te kunnen spreken. Ze kunnen er dus niet later aan worden toegevoegd. Het vaststellen van de systematiek en het opnemen van de gebieden kunnen niet los van elkaar worden gezien zoals de bedoeling was. 'Consequentie is dat de PAS zeker niet voor het najaar kan worden vastgesteld.'
In de komende periode gaat Bleker de aanbevelingen van de Raad uitwerken. Daarbij hoort bestuurlijk overleg met provincies en de Unie van Waterschappen. Om overgebleven financiële knelpunten te bestrijden wil hij 'in overleg met uw Kamer bezien hoe vanuit de 200 miljoen die in het Stabilisatieprogramma voor natuur zijn opgenomen, een bijdrage geleverd kan worden om alle nodige gebiedsmaatregelen te treffen.'

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook