Voorbereiding begonnen voor vierde fase PAS

vrijdag 22 april 2011

Vorige week was de officiële start van fase III van de PAS, de gebiedsfase. Dat was precies volgens de planning. Deze fase duurt drie maanden: tot 15 juli. Dan moet alles klaarliggen voor de vierde en voorlaatste fase, waarin de bestuurlijke afspraken worden gemaakt om het definitieve PAS vast te stellen. Dat proces loopt van 15 juli tot 15 oktober. De voorbereidingen zijn echter al in volle gang.

Uit de huidige derde fase, waarin de PAS in de gebieden wordt toegepast om te zien of hij aan de gestelde doelen beantwoordt en wat de kosten zijn, zullen nog tal van beslispunten naar boven komen. Daarvoor moet een oplossing worden voorbereid, zodat in de relatief korte periode van juli tot oktober op hoog-ambtelijk en bestuurlijk niveau spijkers met koppen geslagen kunnen worden. 'Daarom is het van beslissend belang om nu al te beginnen met het inventariseren van de beslispunten, en om te zorgen dat de verschillende partijen zich willen verbinden aan het beslissingsproces dat we aan het ontwerpen zijn,' zegt programmaleider Sander de Bruin daarover. Hij ziet een proces voor zich waarin eerst de onderwerpen worden geïnventariseerd waarover nog besluitvorming nodig is en vervolgens voorstellen worden opgesteld waarover vertegenwoordigers van het rijk en de provincies kunnen onderhandelen. Die vormen dan de basis voor het concept van de Definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (DPAS). Dat wordt rond 1 november in een bestuurlijk akkoord vastgelegd, nadat er eerst nog een inspraakronde op is losgelaten. Daarna is het woord aan de politieke besluitvorming.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook