Volle zalen bij informatiebijeenkomsten PAS en AERIUS

woensdag 18 februari 2015

Met zo’n 75 tot 300 bezoekers per avond hebben de twaalf provinciale informatiebijeenkomsten over de PAS en AERIUS grote belangstelling getrokken. Velen lieten zich informeren over het systeem van de PAS, de gebiedsanalyses en de vergunningverlening. Ondernemers maakten gebruik van de gelegenheid om met AERIUS Calculator de eigen situatie te bekijken. Staatssecretaris Dijksma heeft inmiddels aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het streven is dat de PAS half april wordt vastgesteld.

In bijna alle provincies werden de bezoekers kort verwelkomd door de betrokken gedeputeerde. De bestuurders onderstreepten het belang van de PAS en benadrukten dat Rijk en provincies schouder aan schouder hebben gewerkt om de PAS te maken. Tijdens de presentaties, de vragenronde en op de informatiemarkt kwamen alle aspecten van de PAS aan de orde, van vergunningverlening tot monitoring en van ecologische herstelmaatregelen tot ontwikkelingsruimte. Inmiddels is op de website van de PAS een lijst van veelgestelde vragen geplaatst. AERIUS Calculator blijft online beschikbaar voor ondernemers die hun eigen toekomstplannen willen doorrekenen.

Van terinzagelegging naar start PAS
De informatieavonden vonden plaats in verband met de terinzagelegging van de PAS. Zienswijzen kunnen nog tot en met 20 februari worden ingediend. Op 4 februari heeft staatssecretaris Dijksma reeds met de Kamer gedebatteerd over de PAS. Zij heeft toegezegd medio maart nogmaals met de Kamer van gedachten te zullen wisselen over de PAS, in het bijzonder over de ontvangen zienswijzen en de provinciale beleidsregels. De provincies, ondersteund door het AERIUS team, zijn bezig met de uitwerking van deze spelregels.

Meer informatie

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook