Tweedaagse pilotbijeenkomst biedt goed vooruitzicht op gebiedsfase

dinsdag 08 maart 2011

Donderdag 17 en vrijdag 18 februari kwamen zo'n dertig mensen bijeen in het Brabantse Sint Michielsgestel om te oefenen met de werking van de PAS in de pilotgebieden in Limburg en Zuid-Holland. Uitproberen en doorakkeren van de handleiding voor het samenstellen van de stikstofparagraaf en de verschillende instrumenten die daarbij nodig zijn, was de bedoeling en dat gebeurde intensief, geïnspireerd en vruchtbaar.

Nadat half januari een tweedaagse was georganiseerd rond het centraal gelegen Natura 2000-gebied Binnenveld, stonden deze keer twee onderling heel verschillende gebieden centraal: het Limburgse Bemelerberg-Schiepersberg en de Zuid-Hollandse duingebieden. Alvorens de aanwezigen uiteen gingen in groepen die zich met verschillende aspecten van de gebiedsanalyse zouden bezighielden, was er een presentatie van de handleiding voor het schrijven van de stikstofparagraaf. Die handleiding, die straks een centrale rol gaat spelen, geeft aan hoe de belangrijkste onderdelen van de analyse moeten worden gebruikt en hoe ze zich tot elkaar verhouden: de gebiedsanalyse, de herstelstrategieën voor de bedreigde habitats en de confrontatie van die twee. Er was veel aandacht voor de ontwikkelruimte en de manier waarop en de voorwaarden waaronder die wordt vastgesteld. Ook de verdeling van de ontwikkelruimte in ruimte en tijd en het eventueel hanteren van een drempelwaarde voor de stikstofuitstoot, waaronder geen vergunning hoeft te worden aangevraagd, waren veelbesproken onderwerpen. De deelnemers waren het er na afloop van de tweedaagse over eens dat het proces om de stikstofparagraaf op een bevredigende manier tot stand te brengen al veel concreter gestalte had gekregen en dat het vertrouwen in de goede afloop - van Fase III en van het hele PAS-proces - flink was toegenomen.
Samenvattend verslag

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook