Start van gebiedsfase nadert: uitwerking van PAS in de gebieden

dinsdag 08 maart 2011

Begin maart is de derde fase van de PAS van start gegaan: de gebiedsfase. Vorige week is de laatste hand gelegd aan het Plan van Aanpak. Op 15 februari had het Opdrachtgeversoverleg al groen licht gegeven voor een conceptversie van dat plan.

De derde fase is voor het PAS-proces belangrijk omdat dan de praktische uitwerking in de gebieden wordt getest. In de gebiedsfase gaat het om de 134 Natura 2000-gebieden die vanuit natuuroogpunt een te hoge stikstofdepositie hebben. Voor de bedreigde habitats moet in het kader van de PAS een herstelstrategie worden opgesteld. Ecologen beoordelen dan of die strategie, samen met de verwachte daling van de stikstofdepositie, voldoende is om de bedreigde habitats weer tot bloei te brengen. Is dat het geval dan kan volgens het systeem van de PAS ook de ontwikkelruimte, dat is ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen, worden benut. Om de herstelstrategieën te formuleren èn om de toekomstige depositieontwikkeling te schatten zijn internethulpmiddelen gemaakt die door de schrijvers van de stikstofanalyses per gebied kunnen worden gebruikt. Als onderdeel van fase III wordt ook geanalyseerd of de 'berekende ontwikkelruimte' voldoende is om de ontwikkelbehoefte te dekken.

Het webgereedschap voor de herstelstrategieën helpt de opstellers om maatregelen te zoeken die uitvoerbaar zijn en die passen bij de combinatie van habitat, omgeving en landschap. Voor het berekenen van de depositie binnen het gebied is het webinstrument Aerius gemaakt. Daarmee kunnen de opstellers van de stikstofanalyses in de gebiedsplannen precies zien hoe de depositie is verdeeld over hun gebied en welk effect het toevoegen van een nieuwe stikstofbron heeft. De werking van beide instrumenten is in de afgelopen periode uitvoerig getest en aangepast, onder meer op de tweedaagse pilotbijeenkomst waarover u verderop in deze PAS-brief leest.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook