Reviewers positief over ecologische herstelstrategieën

woensdag 25 juni 2014

Een internationale wetenschappelijke reviewcommissie heeft de ecologische herstelstrategieën van de PAS beoordeeld met een ruime voldoende tot goed. De review werd in mei afgerond. De commissie is van mening dat de kennis die in de herstelstrategieën bijeengebracht is, ook relevant is voor organisaties die in het buitenland werken met het herstel van kwetsbare natuur.

De review vond plaats op basis van de ecologische basisdocumenten ‘Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Deel I, II en III’.  In drie rondes beoordeelden de reviewers de herstelstrategieën voor achtereenvolgens habitattypen, leefgebieden van soorten en landschappen. De commissie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven voor de structuur van het document.

De herstelstrategieën vormen de wetenschappelijke basis voor de ecologische maatregelpakketten die voor alle circa 130 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn opgesteld.

Meer informatie: de definitieve documenten zijn vanaf eind juli te vinden op de website PAS.natura2000.nl.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook