Rapport met actuele kritische depositiewaarden beschikbaar

woensdag 23 januari 2013

Geen beschrijving

Op 18 januari verscheen bij Alterra het rapport waarin de meest actuele kritische depositiewaarden voor stikstof zijn opgenomen. De getallen waren al bekend en ook opgenomen in AERIUS, maar het rapport geeft ook de toelichting erbij.

Alterra-rapport 2397 met als titel 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000' is beschikbaar op de Alterra-website, maar kan ook hier worden gedownload. Het kan nu in vergunningprocedures worden gebruikt, en in de PAS.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook