PBL: Stikstofaanpak goed voor natuur en economie mits overheid en sectoren alle zeilen bijzetten

dinsdag 04 november 2014

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat de PAS een impuls geeft aan het herstel van stikstofgevoelige natuur en tegelijkertijd de economische bedrijvigheid rond deze stikstofgevoelige gebieden weer vlot kan trekken. Het meeste effect van de PAS valt te verwachten van de voorgestelde duurzame herstelmaatregelen, met name bestrijding van verdroging. Zulke maatregelen wachten vaak al jaren op uitvoering. Naar verwachting doorbreekt de PAS deze impasse. Dit concludeert het planbureau op basis van een beoordeling van de effecten van de PAS op natuur en vergunningverlening.

Gezien de onzekerheden in de uitvoering van het programma acht PBL het gevaar reëel dat in een aantal gebieden het vereiste natuurherstel uitblijft. De overheid geeft daar dan op voorhand ontwikkelingsruimte vrij die er achteraf gezien niet blijkt te zijn, waardoor de natuur ter plekke verder achteruit gaat. Om dit te voorkomen, vindt het PBL het raadzaam om de voortgang van het programma nauwkeurig te volgen en voorzichtig te zijn met het van te voren uitgeven van ontwikkelingsruimte. Zo niet, dan zijn er over enige jaren nog maar weinig mogelijkheden om deze tegenvallers op te vangen.

Ammoniakdiscussie versterkt noodzaak tot tijdige monitoring en bijsturing
Het PBL stelt dat de recente discussie over mogelijke oorzaken voor het verschil in gemeten en berekende concentratie ammoniak (waarmee de ontwikkeling van stikstofdepositie samenhangt) de noodzaak verhoogt voor tijdige monitoring en bijsturing. Een ander element in de discussie betreft de effectiviteit van maatregelen in de landbouw vanaf 1990. Hierover hebben WUR, RIVM en PBL een bericht uitgegeven.

Meer informatie:

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook