PAS op 15 juni dit jaar vastgesteld

donderdag 16 april 2015

Het programma aanpak stikstof (PAS) zal op 15 juni dit jaar worden vastgesteld en op 1 juli in werking treden. Dit hebben de gedeputeerden landelijk gebied, Minister Schultz van IenM en Staatssecretaris Dijksma van EZ in het Bestuurlijk Overleg van 2 april afgesproken.

Inmiddels hebben de colleges van gedeputeerde staten van alle provincies formeel met de vaststelling ingestemd. Vóór vaststelling moeten nog enkele laatste stappen worden gezet, waaronder het afronden van de Nota van Antwoord als reactie op de zienswijzen en het verwerken van het voorlopig advies van de Commissie MER. Ook hierover hebben de betrokken bestuurders afspraken gemaakt.

De PAS is bedoeld om de vastgelopen vergunningsverlening op grond van de Natuurbeschermingswet weer op gang te brengen en tegelijkertijd kwetsbare natuur te beschermen. Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden uitgegeven.

Voor meer informatie, lees de brief over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg die Staatssecretaris Dijksma afgelopen week aan de Tweede Kamer stuurde.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook