PAS-bureau bereidt zich voor op uitvoering

woensdag 09 juli 2014

Het PAS-bureau is volop aan de slag met de inrichting van haar werkprocessen om de uitvoering van de PAS te ondersteunen. Daarbij haalt het PAS-bureau de contacten met provincies en ministeries steeds meer aan. Samen werken de partijen aan onder meer de informatielogistiek van de natuurgegevens, de formats voor rapportages, de inrichting van de AERIUS gebruikersondersteuning en de afspraken daarover met RIVM als technisch beheerder.

De groeiende samenwerking met ministeries en provincies zorgt ervoor dat het PAS-bureau optimaal kan aansluiten bij de wensen van haar ‘klanten’. Een mooi neveneffect is dat steeds meer medewerkers van provincies betrokken raken bij de PAS.

Het PAS-bureau ondersteunt ook bij de ontwikkeling van het PAS-programma. Zo coördineerde het bureau, op verzoek van IPO, de aanscherping van de lijst van prioritaire projecten door de provincies. Zes workshops werden georganiseerd waarbij provinciaal beleidsmedewerkers hun projecten zelf doorrekenden met AERIUS Calculator. Het ministerie van EZ doet een beroep op de kennis binnen het PAS-bureau voor de actualisering van het Monitoringsplan.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook