Partiƫle herziening PAS op 15 december in werking

maandag 14 december 2015

Het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 is door de Staatssecretaris van Economische Zaken partieel herzien. Gedeputeerde Staten van de provincies hebben hiermee op 1 december ingestemd. Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Daarbij zijn de meest actuele gegevens over emissiefactoren en projecten verwerkt. Tevens is AERIUS Monitor aangepast naar aanleiding van onder andere adviezen uit reviews. De wijzigingen in AERIUS Monitor hebben nieuwe depositiecijfers tot gevolg. De actualisatie werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is. Ook de gebiedsanalyses en de passende beoordeling zijn geactualiseerd. De partiële herziening treedt op 15 december in werking. 

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook