Openbaarmaking PAS Gebiedsanalyses Rijksgebieden

maandag 09 december 2013

De Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken verzocht om de meest recente versies van de gebiedsanalyses openbaar te maken. Deze gebiedsanalyses worden opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De Staatssecretaris heeft aangegeven hier gehoor aan te willen geven voor zover het de gebiedsanalyses van het Rijk betreft (kamerbrief). Op deze pagina zijn de meest recente versies van de Rijksgebiedsanalyses te vinden. Het mag duidelijk zijn dat deze documenten de status hebben van 'work in progress' en inzet vormen voor het bestuurlijke vaststellingsproces.

In de gebiedsanalyses wordt bekeken hoe groot de stikstofproblematiek is voor de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen, hoe de daling in depositie er naar verwachting uitziet en welke ecologische herstelmaatregelen getroffen kunnen worden om minimaal het behoud van de natuurwaarden te garanderen en op termijn de doelstellingen te kunnen realiseren.

Het streven is er op gericht om in december de gebiedsanalyses inhoudelijk af te ronden. Het bestuurlijke vaststellingsproces is vervolgens voorzien in het eerste kwartaal van 2014.

Uit oogpunt van draagvlak en uitvoering van de benodigde PAS-maatregelen, is het van belang de gebiedsanalyses af te stemmen met de betrokken gebiedspartners. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de provincies, die in het kader van het Decentralisatieakkoord Natuur de verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van uitvoering van de ecologische herstelmaatregelen.

Provincie

nr

Gebied/Gebiedsanalyse
Friesland1Waddenzee
Noord-Holland2Duinen en Lage Land Texel
Friesland3Duinen Vlieland
Friesland4Terschelling
Friesland5Duinen Ameland
Friesland16Wijnjeterper schar
Friesland18Rottige Meenthe & Brandemeer
Drenthe24Witterveld
Drenthe25Drentsche Aa-gebied
Drenthe27Drents-Friese Wold & Leggelderveld
Drenthe28Elperstroom
Drenthe33Bargerveen
Overijssel40Engbertsdijksvenen
Overijssel42Sallandse Heuvelrug
Overijssel44Borkeld
Overijssel47Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Gelderland60Stelkampsveld
Gelderland62Willinks Weust
Gelderland65Binnenveld
Gelderland69De Bruuk
Gelderland70Lingedijk & Diefdijk
Noord-Holland86Schoorlse Duinen
Zuid-Holland96Coepelduynen
Zuid-Holland109Haringvliet
Zuid-Holland111Hollands Diep
Noord-Brabant112Biesbosch
Zeeland113Voordelta
Zuid-Holland114Krammer-Volkerak
Zeeland115Grevelingen
Zeeland118Oosterschelde
Zeeland122Westerschelde & Saeftinghe
Noord-Brabant129Ulvenhoutsebos
Noord-Brabant136Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
Noord-Brabant137Strabrechtse Heide & Beuven
Noord-Brabant139Deurnsche Peel & Mariapeel
Noord-Brabant140Groote Peel
Noord-Brabant141Oeffelter Meent
Limburg143Zeldersche Driessen
Limburg147Leudal
Limburg153Bunder- en Elsloërbos
Limburg158Kunderberg
Limburg160Savelsbos

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook