Ook aandacht voor soorten uit Vogel- en Habitatrichtlijn

vrijdag 08 juli 2011

In de weken tot en met half september, waarin de voorbereidingen worden getroffen voor de vierde fase van de PAS, vindt ook een inhaalmanoeuvre plaats om eventuele extra soorten in de PAS te betrekken die belangrijk zijn voor de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn van de Europese Unie. Tot nu toe was in de PAS de aandacht vooral gericht op habitats.

Tot voor kort was de verwachting dat de soorten die worden beschermd door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, afdoende 'onderdak' zouden krijgen in de Programmatische Aanpak Stikstof. Een eerste inventarisatie bracht echter aan het licht dat niet alle soorten automatisch worden beschermd als onderdeel van de habitattypes die centraal staan in de PAS. In de komende weken wordt nu, in het kader van de tussenfase voorafgaand aan fase IV van de PAS, een inhaalmanoeuvre gedaan om zekerheid te krijgen over de bescherming van de soorten tegen de gevolgen van teveel stikstof. De verwachting is dat hier en daar extra maatregelen nodig zijn in Vogelrichtlijngebieden die tot nu toe buiten het blikveld van de PAS vielen omdat ze niet waren aangewezen als locaties met stikstofgevoelige habitattypen. Zekerheid daarover zal geboden kunnen worden als de tussenfase half september ten einde loopt.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook