Ontwerpbesluit grenswaarden voorgelegd aan Eerste en Tweede Kamer

maandag 13 oktober 2014

Op 9 oktober heeft staatssecretaris Dijksma het ontwerpbesluit grenswaarden Programmatische Aanpak Stikstof voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als de stikstofdepositie als gevolg van een nieuwe economische activiteit beneden de grenswaarde blijft, heeft een ondernemer geen afzonderlijke toestemming nodig voor de stikstofdepositie van deze activiteit. Van deze activiteit hoeft de ondernemer uitsluitend melding te maken bij het bevoegd gezag.

De grenswaarde bedraagt 1 mol stikstof per hectare per jaar. Daarnaast geldt voor bepaalde hoofdwegen en hoofdvaarwegen als grenswaarde een afstand van 3 km respectievelijk 5 km tot een Natura 2000-gebied. Ondernemers kunnen de hoogte van de depositie van een nieuwe economische activiteit berekenen met het rekeninstrument AERIUS van de PAS. Ook de melding kunnen zij doen met behulp van AERIUS.

Meer informatie:

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook