Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren gepubliceerd

vrijdag 19 september 2014

Op 19 september heeft staatsecretaris Mansveld het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren gepubliceerd in de Staatscourant.

Hiermee kan de openbare inspraak en voorhang bij de Tweede Kamer van start. Het besluit is onderdeel van de overeenkomst generieke maatregelen stikstofemissie tussen het Rijk en de agrarische sector. Tezamen met andere besluiten en maatregelen geven de partijen zo invulling aan de overeenkomst.

Meer informatie: Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook