Nieuwe taakgroep voor fase III

donderdag 10 februari 2011

Half maart gaat Fase III van de PAS, de gebiedsgerichte uitwerking, van start. Deze fase waarin de werking van de PAS in de gebieden wordt toegepast en getoetst, staat in de planning voor de periode tot aan 1 juli. Een speciale taakgroep om deze belangrijke fase in goede banen te leiden is inmiddels onder leiding van Meine Bruinsma van start gegaan.

Als eerste moet er een Plan van Aanpak komen, en daar wordt nu hard aan gewerkt. We gaan daarbij uit van drie subfasen. Nu zitten we in de voorbereidende subfase waarin alle nodige informatie wordt verzameld (bv de habitatkaarten) en producten (bv de rekentool) worden opgeleverd. Er is inmiddels een brief uitgegaan naar provincies en terreinbeherende organisaties over de benodigde data om te kunnen starten. Hierna volgt een subfase waarin we het proces klaarzetten en de uitvoerders opleiden. En daarna komt natuurlijk de subfase waarin we echt aan de slag gaan met de gebiedsanalyses. Voor deze laatste subfase nemen we drie maanden de tijd. De uitvoering zal een samenspel zijn tussen provincies, voortouwnemers en terreinbeherende organisaties, maar over de precieze taken en rollen wordt nog gesproken. Voor de gehele fase III geldt trouwens dat die niet als functie heeft om te onderhandelen over doelen en maatregelen. Naar de huidige planning zullen we deze fase in de zomer afronden. Als belangrijkste resultaat ligt er dan een gezamenlijke rapportage van provincies en rijkspartners waarin staat of met de PAS de doelen gehaald kunnen worden, waarin de ontwikkelruimte in beeld is gebracht, en dat inzicht biedt in de bijbehorende kosten. Met deze uitkomst wordt dan de vierde PAS-fase, het bestuurlijke traject, ingegaan. (Marco Dekker)

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook