Nieuwe taakgroep, nieuwe klankbordgroep en go/no go moment voor fase III

dinsdag 08 maart 2011

Voor het werk dat moet worden verzet in de derde fase van de PAS - de gebiedsgerichte fase - is een nieuwe taakgroep in het leven geroepen onder leiding van directeur Meine Bruinsma van het Regiebureau Natura 2000. Projectsecretaris is Marco DekkerEr is ook een klankbordgroep ingesteld.

De taakgroep, die onderdeel is van de al bestaande PAS-organisatie, bestaat verder uit Ingrid Roelse (Regiebureau Natura 2000), Jeroen van de Berg (Ministerie van I&M), Jan Willem van de Vegte (provincie Gelderland), Sjoerd Sibbing (provincie Brabant), Jeroen Huneker (Interprovinciaal Overleg) en PAS-programmaleider Sander de Bruin. De taakgroep heeft nog een aantal adviseurs achter zich in de vorm van een Klankbordgroep met directeuren bij verschillende overheden. Deze groep bestaat uit: J. Sanders (Zeeland), A. van Reeuwijk (Gelderland), W. Hulshoff (Friesland), P. Munters (EL&I), H. Buursen (I&M), Erik Kraaij/Albert Vermuë (Unie van Waterschappen) en Karina Winter (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Deze klankbordgroep zal in de derde week van maart ook bijeenkomen om de beslissende bijeenkomst van het Opdrachtgeversoverleg op 29 maart voor te bereiden. Dat overleg zal dan, met alle beschikbare informatie in de hand en met de tot het laatst verfijnde en verbeterde PAS-instrumenten voor ogen, het go-no go signaal geven voor de derde fase van de PAS. Daarbij ligt ook een risicoanalyse op tafel van de Palladio adviesgroep, die de planning van het hele ingewikkelde PAS-proces begeleidt.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook