Natuurpact stelt PAS-maatregelen veilig

woensdag 02 oktober 2013

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben afspraken gemaakt over een Natuurpact. In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027. Met de financiële middelen die het Rijk in het Natuurpact ter beschikking stelt, kunnen ook de PAS-maatregelen gefinancierd worden.

Met het Natuurpact worden de provincies geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk (de nieuwe naam van de EHS) te realiseren. De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken.
De door het Rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 €800 miljoen beschikbaar en daarna structureel €200 miljoen per jaar.

Lees meer:
Kamerbrief Natuurpact

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook