Mededeling over de ruimte voor meldingen

vrijdag 03 juli 2015

Sinds de PAS 1 juli in werking is getreden wordt het instrument AERIUS al volop gebruikt om berekeningen uit te voeren en meldingen te doen. Zoals voorzien heeft dit ertoe geleid dat in enkele gebieden waar relatief weinig ontwikkelingsruimte beschikbaar was, de reservering voor de meldingen bijna is uitgeput (95%).

Dit betekent dat de grenswaarde voor de betreffende gebieden van rechtswege is verlaagd van 1 mol naar 0,05 mol per hectare per jaar. In deze gebieden kunnen nog wel vergunningen worden aangevraagd. Dit blijft mogelijk, zolang er ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Voor welke gebieden bovenstaande situatie geldt, kunt u zien op de website PAS in uitvoering.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook