Kick-off bijeenkomsten 'geven vertrouwen'

donderdag 21 april 2011

'Vertrouwen in elkaar en in het proces', dat was volgens projectleider Meine Bruinsma een belangrijk kenmerk van de vier regionale kick-off bijeenkomsten die vorige week werden gehouden voor fase III van de PAS. Het bleek dat er al behoorlijk werd samengewerkt tussen verschillende provincies.

Er waren kick-offs in Utrecht (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland), Den Bosch (voor Brabant en Limburg), Arnhem (voor Gelderland, Overijssel en Flevoland) en Groningen (voor de Friesland, Groningen en Drenthe). Deelnemers waren onder meer de provinciale coördinatoren en per provincie meestal nog twee of drie andere personen die nauw betrokken zijn bij de leiding van het gebiedsproces. Daarnaast waren medewerkers erbij van de diensten Landelijk Gebied en Regionale Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Het waren dus relatief kleinschalige bijeenkomsten. 'Daardoor was er gelegenheid voor alle deelnemers om van gedachten te wisselen over de aanpak en de verwachtingen voor hun eigen provincie,' aldus Bruinsma. Alle twaalf de provinciale Plannen van Aanpak waren beschikbaar, constateert de projectleider tevreden. 'En die werden steeds aan de andere deelnemers gepresenteerd. Dat was heel inspirerend.' Bij die uitwisseling kwam ook naar voren dat verschillende provincies al op onderdelen met elkaar samenwerken in de uitvoering van de gebiedsfase. Bruinsma: 'Friesland, Groningen en Drenthe hebben een gezamenlijke rekenkamer opgericht. En de westelijke kustprovincies hebben een gezamenlijke aanpak gekozen voor de duingebieden.'
Ook een inleidende presentatie over het centrale deel van Fase III-organisatie en met name over de helpdesk bij het gebruik van de PAS-instrumenten was onderdeel van het programma. Tenslotte was er aandacht voor de monitoring van het proces: hoe vordert het en welke stappen kunnen worden genomen als er een hapering optreedt? De gebiedsfase van de PAS levert medio juli twaalf provinciale rapportages op, die zijn geschreven op basis van de standaardrapportages van alle gebieden per provincie. Ze bevatten een pakket maatregelen om op lange termijn de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 te halen en in de eerste beheerplanperiode de achteruitgang te stoppen. Daarnaast bieden ze een berekening die laat zien of de beschikbare ontwikkelruimte zal voorzien in de ontwikkelbehoefte, inzicht in de kosten voor de eerste drie beheerplanperiodes en informatie om de uitvoerbaarheid van de PAS te beoordelen.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook