Kamerbrief over zienswijzen Programma aanpak stikstof

dinsdag 24 maart 2015

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer op 20 maart per brief geïnformeerd over de zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van de PAS.

In de brief benoemt de Staatssecretaris de belangrijkste thema’s uit de zienswijzen en geeft zij aan in hoeverre zienswijzen leiden tot aanpassing van het PAS-programma. Ook is de stand van zaken rond het opstellen van de provinciale beleidsregels aangegeven. Dit zijn regels die provincies hanteren bij de toedeling van ontwikkelingsruimte aan bedrijven aanvullend op de landelijke regels.

In de brief komen niet alle zienswijzen aan bod. Een reactie op alle zienswijzen komt in de Nota van Antwoord. Daarin worden de zienswijzen, gebundeld per rubriek, beantwoord en wordt uitgebreider ingegaan op de vragen, opmerkingen en zorgen van insprekers.  De Nota van Antwoord wordt gepubliceerd op deze website en indieners van zienswijzen ontvangen de nota ook persoonlijk.

Meer informatie

Kamerbrief over zienswijzen Programma aanpak stikstof

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook