Kamerbrief over voorlopig advies Commissie MER

maandag 13 april 2015

Op 26 maart heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een voorlopig advies gepubliceerd over het planmilieueffectrapport (MER) en de bijbehorende passende beoordeling die in het kader van de PAS zijn opgesteld. De Commissie vindt de koppeling in de PAS om economische ontwikkelingen te kunnen toestaan bij natuurgebieden en tegelijkertijd de natuur te beschermen begrijpelijk. Wel doet de commissie een aantal aanbevelingen op het vlak van onder andere de formulering van tussendoelen, monitoring en bijsturing en het omgaan met onzekerheden.

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de aanbevelingen van de Commissie en de wijze waarop zij, in overeenstemming met de andere betrokken bestuursorganen, hiermee zal omgaan.

Kamerbrief over voorlopig advies Commissie MER


Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook