Internationale review voor herstelstrategie├źn

donderdag 07 juli 2011

Het ecologisch gedeelte van de PAS, dat bestaat uit een groot aantal herstelstrategieën voor habitattypes van Natura 2000, wordt binnenkort op zijn merites beoordeeld door een commissie van internationale deskundigen

Aan de herstelstrategieën wordt een beslissende rol toegedacht in de definitieve PAS. Samen met de dalende lijn in de stikstofdepositie zullen ze ervoor moeten zorgen dat in eerste instantie de achteruitgang van de habitattypes in Natura 2000 wordt gestopt en op langere termijn herstel wordt ingezet. Op het vertrouwen dat dit inderdaad gebeurt is de verwachting gebaseerd dat er straks binnen zekere grenzen weer vergunningen kunnen worden verleend aan bedrijven die stikstof uitstoten. Daarom is het van groot belang dat niet getwijfeld kan worden aan de juistheid van de aanpak die de herstelstrategieën bieden. Bij het opstellen van de strategieën is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke kennis. Om nog steviger in de schoenen te staan is nu aan de commissie van externe deskundigen gevraagd om de kwaliteit van de herstelstrategieën te reviewen,
De commissie, die uit zes hoogleraren bestaat, zal half augustus met haar werk beginnen. Voorzitter is Dr. Jacques de Schmidt, emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Drie leden van de commissie komen uit België, één uit Duitsland. De overige twee komen uit Nederland maar hebben tot op heden geen enkele rol gespeeld bij de ontwikkeling van de PAS. Aan de commissie wordt gevraagd om te beoordelen of de aanpak van de herstelstrategieën inderdaad een goede weergave is van de best beschikbare wetenschappelijke kennis, en of de conclusies van die aanpak de juiste zijn. In de tweede helft van september wordt de rapportage verwacht.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook