Groen licht voor gebiedsfase van PAS

woensdag 30 maart 2011

Deze week gaf het Opdrachtgeversoverleg groen licht voor Fase III van de PAS. Dat betekent dat alle voorbereidingen van de afgelopen weken per 15 april kunnen worden omgezet in activiteit om een twaalftal provinciale stikstofanalyses te kunnen afleveren.

In het opdrachtgeversoverleg zijn alle bij de PAS betrokken overheden vertegenwoordigd: de provincies, de ministeries van EL&I en I&M en de gemeenten. De provincies spelen een belangrijke rol in Fase III. In deze fase, die loopt van half april tot half juli, worden de PAS-instrumenten in de gebiedspraktijk gebruikt voor een stikstofanalyse. Dat zijn de webgereedschappen AERIUS en Herstelstrategieën, en een methode om de omvang van de ontwikkelruimte te bepalen. Voor de opstellers van de analyses zijn er ook een handleiding, een kennisbank en een helpdesk beschikbaar om het gebruik van de instrumenten te vergemakkelijken.
Uiteindelijk worden de gebiedsanalyses onderdeel van een twaalftal provinciale rapportages. Centrale vraag is of de PAS-instrumenten een oplossing leveren voor de impasse rond de vergunningverlening en voor het bereiken van de natuurdoelen. Ook worden de financiële gevolgen in beeld gebracht van een wettelijk verankerde PAS.
Beslissingen worden in deze fase niet genomen. Dat doen de bestuurders op provinciaal en nationaal niveau straks in de vierde fase, die loopt van de zomer tot aan oktober 2011. Zij bepalen dan of de PAS kan worden omgezet in een solide pakket bestuurlijke afspraken als basis voor de wettelijke vaststelling van het programma en van de beheerplannen.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook