'Fase III volgens plan half juli klaar, maar de lat ligt op onderdelen dan misschien wat lager'

dinsdag 14 juni 2011

Fase III van de PAS, waarin vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming stikstofanalyses worden gemaakt voor alle 134 relevante Natura 2000-gebieden, kan op tijd worden afgerond. Wel moeten er op onderdelen hier en daar wat concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de analyses, maar het blijft meer dan voldoende voor de afronding van fase III. Dat constateerde projectleider Meine Bruinsma afgelopen woensdag op een bijeenkomst van de provinciale coördinatoren.

Bruinsma's conclusie was belangrijk voor alle betrokkenen. De afgelopen weken is bij de zogenaamde voortouwnemers - de als eerste verantwoordelijke instanties voor elk gebied - onder hoge spanning gewerkt. De gebruikte instrumenten en gegevens werden vaak nog tijdens de rit bijgewerkt en geactualiseerd. Zo werd nog vorige week de verbeterde versie 1.1 van het rekeninstrument AERIUS vrijgegeven, volgens alle coördinatoren een flinke verbetering ten opzichte van de voorgaande versie. De einddatum van half juli werd door iedereen als een keiharde verplichting gevoeld, maar toch leek het een opluchting om te kunnen constateren dat aan die verplichting kan worden voldaan - zij het met enkele niet onbelangrijke concessies.
De ecologische analyse, waarin een strategie wordt opgesteld om in het betreffende gebied de bedreigde habitattypes met behulp van herstelmaatregelen op de been te houden, bleek in alle provincies op tijd te kunnen worden afgerond. Een ander belangrijk onderdeel van de gebiedsanalyse, waarin de ontwikkelbehoefte wordt afgezet tegen de beschikbare ontwikkelruimte, levert in de praktijk wat meer problemen op. Zo was in een flink aantal provincies onvoldoende duidelijk hoe een betrouwbare analyse kan worden gemaakt van de behoefte aan ontwikkelruimte. Als die niet duidelijk is kan er ook moeilijk een vergelijking worden gemaakt tussen ontwikkelbehoefte en beschikbare ontwikkelruimte. Op korte termijn wordt nog een workshop georganiseerd om heldere criteria vast te stellen voor de bepaling van de ontwikkelbehoefte. 'Als we dat hebben gedaan, moeten we het daarmee vervolgens ook doen en dan gaan we zonder nieuwe discussie verder,' aldus Bruinsma.
Rekening houdend met deze tussenstap moet het mogelijk zijn om voor half juli een eerste analyseronde voor elk gebied te hebben gedaan, concludeerde hij. De rondes die daarop zouden moeten volgen zullen echter in veel gevallen niet meer volledig kunnen worden afgerond, voegde hij eraan toe. De gebiedsanalyses werken zo dat wanneer beschikbare ruimte en behoefte elkaar niet blijken te ontmoeten, aanpassingen worden aangebracht die dan in een herhaalde analyse op hun effect worden beoordeeld - waar mogelijk net zo lang tot behoefte en beschikbare ontwikkelruimte gelijk zijn. Om tijdig klaar te zijn zal aan dit laatste onderdeel van het proces nu worden voldaan door de verwachtingen op te schrijven zonder het analyseproces nog eens volledig te doorlopen.
Ook op een ander front moest een kleine concessie worden gedaan om de deadline overeind te kunnen houden. De 134 gebiedsanalyses moeten eerst worden geaggregeerd tot een twaalftal provinciale analyses en vervolgens tot één eindrapportage. Die moet houvast geven aan de bestuurders die in fase IV het bestuursakkoord moeten voorbereiden op grond waarvan de PAS een wettelijke status kan krijgen.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook