Eindrapport gebiedsfase beschikbaar

zaterdag 29 oktober 2011

'De gebiedsfase van de Programmatische Aanpak Stikstof; een samenwerking tussen rijk en provincies', zo heet het eindrapport over Fase III van de PAS, dat onlangs beschikbaar kwam.

Fase III was het stadium van de PAS waarin rijk en provincies samen in beeld te brachten wat in de 133 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de perspectieven zijn voor ecologie en ontwikkelruimte en welke kosten daarbij horen. Half september werd deze fase afgerond. Daarna was er nog enige tijd nodig om de resultaten van de twaalf provincies op één lijn te brengen en hier en daar te specificeren. Half oktober kwam de definitieve rapportage beschikbaar over deze fase. Hij bevat hoofdstukken over 'doelrealisatie' (waarmee wordt bedoeld of er afdoende herstelstrategieën geformuleerd kunnen worden om de bedreigde habitattypes op de been te houden), ontwikkelruimte en -behoefte, en de financiering van de PAS. Bij dat laatste gaat het dan vooral om de kosten van de herstelstrategieën, die voor de bestuurders belangrijk zijn om de gevolgen van de programmatische aanpak te kunnen overzien.
Het eindrapport over Fase III (3,2 Mb) kan hier worden gedownload.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook