Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel PAS

donderdag 09 oktober 2014

De senaat heeft op 7 oktober ingestemd met het wetsvoorstel PAS. Voor stemden PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en D66. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden tegen.

De Motie-Vos over structurele metingen van emissie en depositie van stikstof werd verworpen. De Motie-Reuten over het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie is aangehouden.

Meer informatie: Stemming wetsvoorstel PAS

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook