Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel PAS

donderdag 26 juni 2014

Nadat eind april het wetsvoorstel voor de PAS werd aangenomen door de Tweede Kamer, buigt nu de Eerste Kamer zich over het voorstel. Het voorstel betekent een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 waarmee de wettelijke basis wordt gelegd voor de PAS. Inmiddels heeft een schriftelijke ronde plaatsgevonden waarin staatssecretaris Dijksma vragen van de Kamerleden heeft beantwoord.

VVD, PvdA en CDA onderschrijven het voorgestelde systeem van de PAS, maar hebben ook een aantal vragen gesteld. Verder werden vragen ingediend door de PVV, SP, GroenLinks en SGP. De Partij voor de Dieren is zeer kritisch over het wetsvoorstel. De vragen gaan onder meer over de ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten, de relatie tussen ontwikkelingsruimte en bestemmingsplannen, de maatregelen die in het programma worden opgenomen en de voorgenomen grenswaarden. Ook komt aan de orde wat de gevolgen zijn voor de PAS van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zogenoemde A2-zaak. Op 20 juni 2014 heeft staatssecretaris Dijksma de vragen van de Eerste Kamer beantwoord in een memorie van antwoord.

Debat

Nu volgt een tweede schriftelijke ronde van vraag en antwoord door Kamer en staatssecretaris. Het mondelinge debat staat gepland voor 9 september. Overigens kunnen de leden van de Eerste Kamer kunnen geen wijzigingen van het wetsvoorstel voorstellen. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aanvaarden of verwerpen.

Meer informatie: Memorie van antwoord wetsvoorstel PAS

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook