Dijksma: wetsvoorstel voor PAS voor de zomer naar de Kamer

dinsdag 16 april 2013

In het bestuurlijk overleg van staatssecretaris Sharon Dijksma, mede namens de minister van I&M, met provincies en de Unie van Waterschappen, is afgesproken dat ‘alle inzet erop is gericht om de PAS in werking te laten treden op 1 januari 2014’. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarbij hoort dat de staatssecretaris het nodige voorstel om de Natuurbeschermingswet aan te passen ‘nog voor de zomer’ wil aanbieden. Ook zegde ze in haar brief toe, in dezelfde periode een groot aantal aanwijzingsbesluiten te nemen voor Natura 2000-gebieden. Voor wat de PAS betreft kondigde Dijksma aan dat op 1 oktober het eindconcept van het PAS-akkoord gereed zal zijn voor behandeling in Gedeputeerde en/of Provinciale Staten. Volgens de planning zouden de provincies op 15 december moeten hebben ingestemd met het akkoord, waarna het ondertekend kan worden.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook