Definitief advies Commissie m.e.r.

maandag 15 juni 2015

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft een toetsingsadvies gegeven over het planmilieueffectrapport (MER) en de bijbehorende passende beoordeling die in het kader van de PAS zijn opgesteld.
Op 26 maart 2015 heeft de Commissie m.e.r. een voorlopig advies gepubliceerd. Na toetsing van een aanvulling op de MER, is op 1 juni 2015 het definitief advies gepubliceerd.

De Commissie m.e.r. vindt dat met de beschreven procesaanpak in het MER onzekerheden in effecten van de PAS kunnen worden opgevangen, en er daardoor een goede basis ligt om een goed onderbouwd besluit over het PAS te kunnen nemen. De Commissie zegt hierover in het toetsingsadvies: “Met de procesaanpak zoals beschreven in het MER en de aanvulling, met inachtname van de aanbevelingen in dit advies, is naar de mening van de Commissie voldoende onderbouwd dat de in het PAS gestelde doelen voor de eerste periode haalbaar zijn.” De Commissie m.e.r. benadrukt in het toetsingsadvies nogmaals het belang van monitoring, onderzoek en evaluatie, waarin het PAS programma voorziet. De aanbevelingen uit het toetsingsadvies zullen bij de uitvoering van het programma worden betrokken.

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het definitieve toetsingsadvies.


Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook