Commissie m.e.r. wil vooral onderbouwing PAS in milieueffectrapport

woensdag 05 juni 2013

Nut en noodzaak van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zouden in een milieu-effectrapportage moeten worden onderbouwd. Ook zou duidelijk moeten worden vanuit welke principes de duurzame economische ontwikkeling, die de PAS moet helpen weer op gang te brengen, moet worden gestuurd en wie dat doet: overheid of markt? Dat zijn enkele adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) over de PAS, nu de definitieve vaststelling daarvan in zicht komt.

De milieueffectrapportage, een verplicht onderdeel van de route naar een definitief vastgestelde PAS, onderzoekt de milieugevolgen van het programma. De Commissie voor de m.e.r. adviseert over de gewenste inhoud van de rapportage.
Het toelichten van nut en noodzaak van de PAS kan onder meer gebeuren door duidelijk te maken welke economische- en milieuontwikkelingen er te verwachten zijn als er geen PAS zou komen, aldus de commissie. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de depositie van stikstof en de waterkwaliteit; ook de effecten op andere natuurgebieden, gezondheid, landschap en energie moeten in de vergelijking worden betrokken.

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van
Deskundigen, die adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages. De commissie spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief of programma zelf.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook