Commissie m.e.r. buigt zich over PAS

maandag 30 mei 2011

De Commissie voor de milieueffectrapportage, kortweg Commissie m.e.r., buigt zich op het ogenblik over een advies over de PAS. De Commissie m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij mer-procedures.

Over de vraag of een milieueffectrapportage voor de PAS verplicht is, bestaat nog onduidelijkheid. Toch is besloten om een vrijwillig advies van de commissie te vragen, om zo de juridische basis van de definitieve PAS te verstevigen.
Op 11 mei was er een eerste bezoek van de commissie op het departement van EL&I. Daar werden presentaties gegeven over verschillende onderdelen van de PAS zoals het rekeninstrument AERIUS. De planning is dat op 27 juni een concept-advies wordt uitgebracht. Verwacht wordt dat er dan na de zomer een formele adviesaanvraag volgt.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook