Bijeenkomst met maatschappelijke organisaties

dinsdag 08 maart 2011

Op maandag 7 februari werd in het Utrechtse Galgenwaard stadion de tweede bijpraatbijeenkomst gehouden met maatschappelijke organisaties. Een twintigtal bezoekers was aanwezig met achtergronden in natuur, bedrijfsleven, overheid en terreinbeheerders. Onder de bezoekers waren vertegenwoordigers van onder meer de Nederlandse Melkveehouders Vereniging NMV, de werkgeversorganisatie VNO-NCW, LTO Noord, de loonwerkersorganisatie Cumela en verschillende organisaties van natuur- en terreinbeheerders.

Er waren presentaties over de voortgang in het PAS-proces, de komende gebiedsfase, de handleiding die klaarligt voor het schrijven van de stikstofparagraaf in de gebiedsplannen en de juridische werking van de PAS. Daarnaast was er veel tijd ingeruimd voor onderlinge één-op-één gesprekken in een soort keukentafelsetting. Er was een grote honger naar informatie over de (toekomstige) praktijk van de PAS: wat gaat het betekenen voor de natuur, wat houden de herstelstrategieën in (bedoeld om habitats die nog met te hoge stikstofdeposities te maken zullen krijgen langs andere wegen te koesteren en te stimuleren). Omdat de vorderingen in het proces sinds de vorige bijeenkomst op 29 november behoorlijk snel zijn gegaan, kon daaraan ook behoorlijk tegemoet worden gekomen. Onderwerp van gesprek waren ook de verschillen tussen de provincies op het gebied van Natura 2000-beleid en de vraag of daaruit eventueel rechtsongelijkheid zou kunnen voortvloeien. Begin april is er weer een bijeenkomst, waar de resultaten van de pilots en een vooruitblik op het verloop van de derde fase op de agenda zullen staan.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook