Beantwoording schriftelijke vragen Besluit Huisvesting

maandag 26 januari 2015

Eén van de maatregelen die onderdeel zijn van de generieke maatregelen van de PAS is de reductie van stalemissies door aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden. Het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren geeft uitvoering aan deze maatregel.

Op 16 januari bood de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mede namens de staatssecretaris van EZ de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste Kamercommissie van EZ. De Tweede Kamer behandelt het Ontwerpbesluit in samenhang met het Ontwerp Programma Aanpak Stikstof dat op sinds 9 januari jl. voorligt bij de Eerste en Tweede Kamer.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook