Artikel over PAS in tijdschrift LUCHT

donderdag 17 maart 2011

'Bij de PAS gaat het erom dat de natuurdoelen van Natura 2000 gehaald worden terwijl de economische bedrijvigheid in en rond de bewuste gebieden zich toch kan blijven ontwikkelen,' zegt de inleiding van een vierpagina-artikel in de laatste aflevering van het blad LUCHT.

'Hoe staat de ontwikkeling van de PAS ervoor? Lukt het om de verschillende doelen bij elkaar te brengen en is er binnen afzienbare tijd uitzicht op een werkbare aanpak?' vervolgt het verhaal van auteurs Martijn de Groot en Sander de Bruin. De bijdrage geeft een tussenbalans en een overzicht van de marsroute tot aan het vaststellen van de wettelijke PAS in het laatste kwartaal van dit jaar.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook