Antwoord van staatssecretaris Dijksma op vragen van Kamer over PAS

dinsdag 05 februari 2013

De antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma op een groot aantal vragen van Kamerleden over Natura 2000 en de PAS zijn beschikbaar. De Kamer stelde die vragen in een zogenaamd Schriftelijk Overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij op 18 december vorig jaar.

De staatssecretaris antwoordt mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Milieu. Ze laat haar antwoorden vooraf gaan door een algemene inleiding over de problemen waarvoor de PAS een oplossing biedt, en hoe de PAS bijdraagt aan het realiseren van natuurdoelen en aan het vlottrekken van de vergunningverlening rondom Natura 2000-gebieden. Ook geeft ze haar visie op de tot nu toe geboekte vooruitgang en op het uiteindelijk functioneren van de PAS. Tegelijk met haar antwoord aan de Kamer is ook de versie van de PAS zoals die vorig jaar aan de Raad van State is voorgelegd beschikbaar gesteld. De brief van de staatssecretaris vermeldt daar wel bij 'dat dat deze niet meer actueel is. Op basis van de adviezen van de RvS en de Commissie m.e.r. en  door voortschrijdend inzicht zijn verschillende uitgangspunten van de PAS  aangepast.'

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook