Ander accent in generieke maatregelen

dinsdag 16 april 2013

Om genoeg ontwikkelingsruimte beschikbaar te hebben was een daling van de ammoniakemissie vanuit de landbouw met 10 kiloton al lang onderdeel van de PAS. Die daling is ook afgesproken met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door LTO Nederland. Na overleg met LTO is nu besloten het accent te verleggen in de zogenaamde generieke maatregelen die tot deze daling moeten leiden.

In de afgelopen tijd is het pakket generieke maatregelen in overleg met LTO geconcretiseerd, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Kamer. Om meer draagvlak te krijgen voor de maatregelen is voor een andere verdeling gekozen dan waarvan tot nu toe werd uitgegaan. Een groter deel van de beoogde daling zal worden bereikt door voer- en managementmaatregelen in de veehouderij, en een kleiner deel vanuit de aanwending van mest. De voer- en managementmaatregelen zullen ‘bij voorkeur’ worden geborgd vanuit de keten, schrijft de staatssecretaris. Het pakket maatregelen wordt de komende tijd verder uitgewerkt om in de PAS te worden opgenomen. Op basis hiervan, en van de inzet van LTO, heeft Dijksma ‘er vertrouwen in dat ook dit deel van de PAS tijdig zal worden afgerond’, aldus de brief.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook