Aanpak PAS en AERIUS ook voor andere EU lidstaten interessant

woensdag 11 juni 2014

Aanpak PAS en AERIUS ook voor andere EU lidstaten interessant De EU lidstaten hanteren uiteenlopende werkwijzen voor het vaststellen en beheersen van de effecten van stikstof op biodiversiteit. De Nederlandse PAS, geïnstrumenteerd met AERIUS, is een uitstekend voorbeeld van een robuuste en transparante aanpak van de stikstofproblematiek. De integrale benadering zou in alle lidstaten kunnen worden toegepast. Dit is een van de conclusies uit het rapport van een stikstofworkshop van het EU Natura 2000 Biogeographical Process voor de Atlantische regio, gehouden in december 2013.

Ten aanzien van beleidsondersteunende tools concluderen de workshopdeelnemers dat instrumentarium moet worden ontwikkeld dat op verschillende schaalniveaus de oorzaken en gevolgen in beeld kan brengen. Het instrumentarium moet ondersteuning geven aan de beleidsontwikkeling en het gezamenlijk maken van afspraken over stikstofreductie tussen alle betrokken sectoren. AERIUS wordt beschouwd als een goed voorbeeld van zo’n instrument. Een dergelijke tool kan initiatiefnemers bovendien de mogelijkheid bieden om planvarianten te vergelijken op duurzaamheid en hun vergunningaanvragen te onderbouwen, aldus het rapport.

Natura 2000 Biogeographical Process

Het Natura 2000 Biogeographical Process is een initiatief van de Europese Commissie voor het uitwisselen tussen lidstaten van ‘best practices’ in beleid en beheer voor Natura 2000. Voor de Atlantische regio wordt stikstofdepositie gezien als een van de belangrijkste bedreigingen voor de natuur.  

Meer informatie:

Nitrogen Deposition and the Nature Directive Impacts and Responses: Our Shared Experiences (rapport)

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook