128 Natura 2000-gebieden klaar voor de PAS

donderdag 15 december 2011

Met de depositiedaling die door het onlangs afgesproken aanvullende pakket aan landbouwmaatregelen wordt bereikt, is er in 128 van de 133 stikstofgevoelige gebieden in Nederland een samenhangend maatregelenpakket mogelijk om de natuurkwaliteit te behouden en op termijn de Natura 2000-doelen te realiseren. Dat schrijft staatssecretaris Bleker in een vandaag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

In deze 128 gebieden zal de PAS dus kunnen werken en komt er ontwikkelingsruimte beschikbaar als de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Voor twee gebieden wordt verwacht dat het maatregelenpakket op de korte termijn de verslechtering onvoldoende kan tegengaan. In drie gebieden vindt er volgens de Kamerbrief nog overleg plaats over het ecologisch oordeel - dat is het oordeel van ecologen over de effectiviteit van de voorgestelde herstelstrategieën. Een positief ecologisch oordeel is de voorwaarde voor het in werking treden van de PAS in een gebied en met name om ter plaatse ontwikkelingsruimte beschikbaar te kunnen stellen. Als extra zekerheid is in overleg tussen de bewindsman en de voortouwnemers per gebied - dat zijn de verantwoordelijke bevoegde gezagen - afgesproken dat laatstgenoemden nog eens laten toetsen of het ecologisch oordeel juist is en goed onderbouwd. Over de waarde van de herstelstrategieën in het algemeen, en met name de vraag of daarin de best beschikbare kennis goed is gebruikt, heeft zich eerder een internationale reviewcommissie gebogen. De rapportage van die commissie is door de staatssecretaris ook aan de Tweede Kamer gestuurd.
In 120 van de 133 gebieden is de ontwikkelbehoefte geheel of bijna in balans met de ontwikkelruimte, meldt Bleker in zijn brief. In dertien gebieden wordt een tekort aan ontwikkelruimte verwacht. 'Of een berekend tekort zich ook in de praktijk zal voordoen is nu nog niet te voorzien,' voegt hij daaraan toe. De ontwikkelbehoefte zal daar nader worden geanalyseerd en er wordt gekeken of de ontwikkelruimte door aanvullende maatregelen vergroot kan worden.

Deel deze pagina

E-mail Print Twitter Facebook